Finlandiya Taşımacılık ve Lojistik Derneği SKAL’ın İstanbul Etkinliği Çerçevesinde Türk Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlatıldı- Türkiye’nin Dünya Lojistiğinde Önemi Artıyor

15.05.2015
Finlandiya Derneği SKAL İstanbul’da üyelerine yönelik yapmış olduğu etkinliğe Derneğimizi davet ederek Türkiye uluslararası karayolu taşımacılığı hakkında bilgilendirme talep etmiştir.

Yapılan bilgilendirmede; ülkemizin mevcut filo yapısı, kapasitesi, taşıma sayıları değerlendirilmiş, bölgede sahip olduğu önemi vurgulanmış, devletin lojistik ve taşımacılık konusundaki politikaları, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde faaliyetler ve alınan kararlar aktarılmış, Dünya Lojistik Performans Endeksi çerçevesinden ülkemizin hedefleri paylaşılmıştır.  

Finli nakliyecilerin tarafından son yıllarda Türkiye’nin bölgedeki lojistik merkez olma konusundaki önemi gittikçe arttığı ve ilerleyen yıllarda Avrupa ile Orta Asya’nın birleşmesinde en önemli rolü oynayacağı ifade edilmiştir.

Derneğimiz adına İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özel katılmış olup, Finli nakliyecileri bilgilendirmiştir.