Rusya 3. Ülke Geçiş Belgeleri Hakkında

04.11.2019

Türk taşıtlarınca ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya yapılacak olan taşımalar için kullanımda olan 270 adet geçiş belgesinden 220 adedinin ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Rusya’ya veya Rusya’dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılması ilgili yönerge uyarınca uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin bilgisine sunulur.