UND, Polonya'da Resmi Ziyaretlerde Bulundu

19.11.2019

UND Heyeti 13-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Polonya'da bir takım ziyaretlerde bulunmuştur. İlk ziyaret, Polonya Uluslararası Taşımacılar Derneği’ne (ZMPD) yapılmıştır. Polonya, Avrupa’nın merkezinde yer alan, bölgenin en büyük karayolu taşımacılığı filosuna sahip, aynı zamanda en fazla taşımacılık faaliyetini yürüten lider  ülke konumundadır.  Muadil Dernek olan ZMPD’nin işleyişi, ülkedeki karayolu taşımacılığıyla ilgili uygulamalar, mevcut ve muhtemel işbirlikleri hakkında istişarelerde bulunulmuştur. UND Heyeti, Türk taşımacılarının Avrupa ülkelerinde karşılaştığı taşımacılık sorunlarına değinmiştir. Taşıma istatistikleri konusunda karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunulmuş, işbirlikleri ve bilgi akışının devam etmesi konusunda mutabık kalınmıştır.
 
Program kapsamında ikinci ziyaret Biala Podlaska Polonya- Belarus Sınır Kapısı’na gerçekleştirilmiştir. Bahse konu kapının işleyişiyle ilgili bilgi edinilmiş, kapıda yer alan faydalı uygulamalarla ilgili istişarelerde bulunulmuştur.
 
Program kapsamına son ziyaret Adampol SA. (Malaszewicze) Terminal’ine gerçekleştirilmiştir. Bahse konu terminalde Doğu- Batı (özellikle Avrupa Ülkeleri ve Çin yönünde) yönünde taşımalar yapılmakta olup, terminal ülkenin en büyük ve en çok taşıma yapılan terminallerinden biridir. Terminalin işleyişi hakkında bilgi edinilmiştir, istişarelerde bulunulmuştur.
 
Polonya ve Türkiye arasında gerek ticaret gerek taşımacılık alanlarında  projelerin  ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmaların arttırılması konusunda görüşmeler yapılmış olup, ziyaretler boyunca katkı sunan Polonya Derneği, Biala Podlaska Sınır Kapısı ve AdamPol Terminal’i çalışanlarına şükranlarımızı sunarız.

İlgili görüşmelere UND adına; İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener ve Operasyon Uzmanı Ayşegül Ketenci katılım sağlamıştır.