Akaryakıt Fiyatları

Not: Türkiye Sınır Kapılarındaki Akarkayıt fiyatlarına Ana Safya'da sağ bölümde ulaşabilirsiniz.--
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Yıllar İtibariyle Akaryakıt Fiyatları ve Değişim Oranları


Avrupa Birliği Enerji Komisyonu’nun yayımladığı verilere göre; 2005 yılından günümüze akaryakıt fiyatlarının yıllık ortalamaları ve içinde bulunduğumuz yıla ilişkin haftalık/aylık akaryakıt fiyatları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde gerçekleşmiştir.

Son Güncelleme Tarihi : 20.05.2013

Tablolarda yer alan veriler doğrultusunda; içinde bulunduğumuz yıldaki haftalık akaryakıt fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gerçekleşen artış/azalış oranları ve içinde bulunulan yılın her ay sonu akaryakıt fiyatlarının geçtiğimiz yılın akaryakıt fiyat ortalamasına kıyasla gerçekleşen artış/azalış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Genel kabul gören maliyet verilerine göre; uluslararası nakliyecilerimizin akaryakıt maliyetlerinin toplam maliyetlerine oranı yaklaşık %35 ila %40 civarlarında olduğu dikkate alındığında uluslararası nakliyecilerimizin toplam taşıma maliyetlerindeki artış/azalış (Avrupa Birliği ülkeleri ortalama verileri dikkate alındığında) 17.12.2012 tarihi itibariyle geçen 2011 yıl sonu fiyatlarına kıyasla ortalama % 0,8 oranında gerçekleşmiştir.

Bu çalışma Rekabet Kurumu'nun 21.03.2012 tarihli ve 12-13/389-118 sayılı toplantısında alınan kararlara istinaden yayımlanmaktadır.”


AB Üye Ülkeleri Bazında Yıllık Ortalama Motorin Fiyatları

AB Üye Ülkeleri Bazında Aylar İtibariyle Motorin Fiyatları (2012-2013)

AB Üye Ülkeleri Bazında Aylar İtibariyle Motorin Fiyatları Değişim Oranları
(2012 Yılsonu Fiyatlarına Göre Değişim)AB Üye Ülkeleri Motorin Fiyatları (EURO/1000 Litre)

Ülke Yıllık Ortalama Fiyatlar(1)   2013 YILI HAFTALIK FİYATLAR (2)
2011 2012 2013   22 Nis 29 Nis 6 May 13 May 20 May
Avusturya 1.329 1.411 1.329   1.320 1.323 1.321 1.337 1.342
Belçika 1.375 1.465 1.369   1.348 1.431 1.335 1.365 1.365
Bulgaristan 1.175 1.268 1.329   1.324 1.325 1.329 1.333 1.333
Kıbrıs R.K. 1.252 1.352 1.386   1.404 1.381 1.381 1.381 1.381
Çek Cumhuriyeti 1.392 1.454 1.366   1.378 1.377 1.372 1.358 1.347
Danimarka 1.413 1.492 1.413   1.382 1.401 1.389 1.409 1.485
Estonya 1.265 1.373 1.280   1.309 1.273 1.274 1.270 1.276
Finlandiya 1.368 1.556 1.511   1.539 1.517 1.508 1.501 1.492
Fransa 1.333 1.398 1.320   1.321 1.317 1.316 1.320 1.327
Almanya 1.383 1.493 1.404   1.404 1.378 1.372 1.409 1.459
Yunanistan 1.472 1.536 1.361   1.375 1.359 1.357 1.355 1.358
Macaristan 1.359 1.505 1.405   1.387 1.383 1.409 1.413 1.431
İrlanda 1.413 1.551 1.541   1.549 1.549 1.549 1.549 1.508
İtalya 1.443 1.708 1.612   1.622 1.608 1.608 1.605 1.615
Letonya 1.269 1.374 1.274   1.280 1.280 1.277 1.266 1.267
Litvanya 1.235 1.332 1.310   1.339 1.329 1.306 1.293 1.284
Lüksemburg 1.170 1.265 1.181   1.167 1.187 1.168 1.191 1.191
Malta 1.297 1.372 1.400   1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Hollanda 1.348 1.447 1.390   1.392 1.393 1.383 1.384 1.396
Polonya 1.219 1.357 1.288   1.333 1.308 1.276 1.267 1.258
Portekiz 1.371 1.453 1.356   1.351 1.354 1.350 1.358 1.365
Romanya 1.236 1.322 1.306   1.293 1.318 1.321 1.299 1.300
Slovakya 1.336 1.442 1.370   1.389 1.370 1.365 1.364 1.364
Slovenya 1.242 1.362 1.350   1.372 1.372 1.332 1.332 1.341
İspanya 1.268 1.367 1.316   1.311 1.309 1.305 1.324 1.330
İsveç 1.509 1.667 1.622   1.601 1.629 1.593 1.637 1.648
İngiltere 1.599 1.755 1.643   1.642 1.654 1.643 1.639 1.637
                   
AB Ağırlıklı Ortalama (3) 1.371 1.495 1.416   1.418 1.415 1.406 1.416 1.427

Kaynaklar:

Yukarıdaki çalışmada kullanılan veriler Avrupa Birliği Enerji Komisyonu'nun üye ülkeler için haftalık olarak ilan ettiği bültenlerde yer alan  EURO/m³ cinsinden "vergiler dahil" motorin satış fiyatlarından oluşmakta olup aynı verilere aşağıda belirtilen kaynaklar yardımı ile ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Prices_History.xls
http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/reports/List-of-WOB.pdf
http://ec.europa.eu/energy/observatory