Kalite Politikası

 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik sektörünü; Türk Ekonomisi’nde önder, dünya üzerinde ise rekabetçi sektör durumuna getirmek,
   
 • Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
   
 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik sektörünün gelişmesine yönelik olarak etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı ile tüm paydaşların memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak,
   
 • Sektörü küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, etkin iletişim sistemleri geliştirmek,
   
 • Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
   
 • Objektif bilgi ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içerisinde , sektöre çağdaş, hızlı ve etkin hizmetler sunmak,
   
 • Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla stratejik işbirlikleri geliştirerek ülke ekonomisine katma değer yaratmak,
   
 • Sürekli eğitim anlayışının yanısıra çalışanların sağlık ve güvenliğine önem veren bir kurum kültürünü yerleştirmek ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
   
 • Modern yönetim tarzlarını benimseyerek, hizmet anlayışını sürekli geliştirmek,
   
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörün yaşadığı sorunların kaynağına ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek , yeni imkanları , müşteri memnuniyeti ve şeffaf yönetimin sağlanabilmesi için kullanmak,
   
 • Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda sektörün mensupları olan üyelerle yönetimi paylaşmak,
   
 • Kamu ile işbirliği içinde sektör yararına projeler geliştirmek ve ülke refahı için somut adımlar atmak,
   
 • Toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesinde rol almak, liderlik özelliklerini üstlenerek örnek bir sivil toplum kuruluşu modeli oluşturmak.

ULUSLARARASI 
NAKLİYECİLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ö. ÇETİN NUHOĞLU