Emsal Yargıtay Kararları

İşe Gelmeme ve İstifa Konulu Yargıtay Kararları

-Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar, (Lütfen Tıklayınız) istifa ve ibraname olduğu bir durumda taşımacı firmanın tazminat ödememesi gerektiğine ilişkin bir karardır.
-Yargıtay 22’inci Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar (Lütfen Tıklayınız) ve gerekçeli karar, (Lütfen Tıklayınız) işe gelinmediği ve bu nedenle iş akitlerinin haklı sebeple feshedildiği durumlarda tazminat ödenmeyeceğine ilişkin kararlardır.

Yurtiçi Fazla Mesai Konulu Yargıtay Kararları

- Yargıtay 22’inci Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar, (Karar 1: Lütfen Tıklayınız - Karar 2: Lütfen Tıklayınız) yurtiçi taşımalarda mevcut mevzuat kapsamında fazla mesai ücreti ödenmemesi ile ilgili bir karardır.
- Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar, (Karar 1: Lütfen Tıklayınız - Karar 2: Lütfen Tıklayınız) yurtiçi taşımalarda mevcut mevzuat kapsamında fazla mesai ücreti ödenmemesi ile ilgili bir karardır.


İade Edilemeyen Geçiş Belgeleri İçin Kesilen Cezanın İptali Konulu Mahkeme Kararı

- Anadolu 16’ıncı Sulh Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar (Lütfen Tıklayınız), iadesi zorunlu geçiş belgelerinin hırsızlık sebebiyle kaybolmasına karşın Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından kesilen uyarma cezalarının iptaline ilişkin bir karardır.

Ücret Konulu Yargıtay Kararları


- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ve 10. Hukuk Dairesi tarafından Hizmet Tespit Davası ile ilgili verilen kararlar yollukların prime esas kazanç sayılamayacağına ilişkin emsal nitelikli kararlardır. 

(Karar 1: Lütfen Tıklayınız - Karar 2: Lütfen Tıklayınız - Karar 3: Lütfen Tıklayınız)