Psikoteknik Raporlama

4925 sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu kapsamında her 5 yılda bir alınması gereken Psikoteknik Raporu için UND ve ALG Psikoteknik arasında iş birliği anlaşması imzalandı. 

Sunulan Hizmetler ile Kurumlara ve de Şoförlere Sağlanan Faydalar: 
 • Yasal gereklilikler hakkında bilgi ve hizmet vermek
 • Kazaları önleyici tedbirler almak
 • Riskli Sürücünün tespit edilmesi
 • İş kazaları sonucu oluşabilecek olan iş kayıplarının önlenmesi
 • İş verimliliğinin artırılması
 • Maddi ve Manevi kayıpların en aza indirgenmesi
 • Kurumsal standartlarımız ile yüksek müşteri memnuniyeti
 • Yaygın hizmet ağı ile merkezlerimize kolay ulaşım
 • Randevu sistemi ile zamanın etkin yönetimi
 • UND üyelerine özel teklifler için 444 52 54  Dursun Akardere 0532 560 05 29 ile irtibata geçebilirsiniz
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?
 • Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan “zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin” bilgisayar destekli testler ile ölçümlendiği bir test sistemidir.
 • Kişilerin becerilerinin test edilmesi sonucu Riskli görülen kişileri tespit ederek önleyici tedbirlerin alınması ile Can ve Mal kayıplarını minimize etmekteki EN ETKİN çözüm olan Psikoteknik Değerlendirme Test Süreci, bir başka deyişle; Sürücünün “Beceri Check-up’ı” olarak da adlandırılabilir.
Psikoteknik Değerlendirme Sisteminde Hangi Testler Yer Almaktadır?


KİMLER PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTLERİNE KATILIP RAPOR ALMALIDIR?
4925 sayılı Karayolu Kanunu Kapsamında; Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yolcu ya da eşya taşıyan Şoförlerde Aranacak Nitelik ve Şartlar Karayolu Taşıma Yönetmeliği;
 • ‘’MADDE 34/e: Şoförlük mesleği bakımından BEDENİ ve PSİKOTEKNİK açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.’’ // 08.01.2018 Tarih / 30295 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun amacı; 
 • Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
 • Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
 • Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek
 • Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini belirlemek haklarını ve sorumluluklarını saptamak
 • Karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
YÖNETMELİĞE UYULMAMASI DURUMUNDA CEZAİ YAPTIRIM:
 •  07.12.2018 Tarihli Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26. Maddesinin (l) bendine istinaden hem İŞLETMECİYE hem de SÜRÜCÜYE İdari Para Cezası Uygulanır.
 • 2019 yılı için uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
 
 • ŞOFÖRÜN ÇALIŞTIĞI KURUMA    : 884 TL
 • ŞOFÖRLERE                                         : 350 TL
 • TOPLAM                                                : 1.234 TL
  
ALG Psikoteknik
Hakkında-
 • Yasal mevzuat ile belirlenmiş olan normlar çerçevesinde alt ve üst yapıları kurarak kazaları önleyici tedbirler kapsamında trafik sistemini iyileştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.
 • Hem yazılım hem de donanım açısından %100 yerli ve milli olan ALG Trafikent Psikoteknik Test Sisteminin sahibidir.
 • Sürücülük için gerekli olan psikomotor ve zihinsel becerileri “Psikoteknik Değerlendirme Test Sistemi” ile ölçme - değerlendirme yapan sektörün Lider firmasıdır.
Hedef-
 • ALG Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Test Sistemimiz ile “Riskli Sürücüyü” tespit etmek,
 • Ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını azaltarak; manevi olarak ülke psikolojisine ve maddi olarak da ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
Vizyon-
 • Hem yazılım hem de donanım açısından %100 yerli ve milli olan ALG Trafikent Psikoteknik Test Sisteminin sahibi olarak; sektörde güvenilen ve tercih edilen lider marka olma özelliğimizi yüksek hizmet kalitesiyle sürdürmek...
 • Türkiye genelinde 81 ilde öz sermaye yatırımlı merkezlerimiz ve çözüm ortaklarımız ile hizmet vermektir.