2020 Yılında Dönemsel Kullanıma Açılacak Geçiş Belgelerine Dikkat

26.12.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen yazıda, Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemleri, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanmaktadır.
 
Bu çerçevede, Bakanlık tarafından mevcut geçiş belgesi kotalarının belge kullanım oranları dikkate alınarak;
 

1. 2020 yılı geçiş belgelerinden; 
  • Avusturya tektip ile İtalya tektip ve transit geçiş belgelerinin, ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılması,
  • Sırbistan tektip geçiş belgelerinden dönüş yükü ve transit taşımalar için ayrılan geçiş belgelerinin, ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılması,
  • Slovenya transit geçiş belgelerinin, her ayın 5, 15, 25 inde olmak üzere üç dönem halinde,
  • Rusya ikili geçiş belgelerinin, birer aylık dönemler halinde,
  • Tek girişli Belçika ve Hollanda tektip geçiş belgelerinin, ikişer aylık dönemler halinde,
  • Çekya tektip geçiş belgelerinden transit taşımalar için ayrılan geçiş belgelerinin, birer aylık dönemler halinde,
  • Macaristan ikili geçiş belgelerinin, birer aylık dönemler halinde (300’er adet), transit geçiş belgelerinin ise her ayın 1, 10, 20 sinde olmak üzere, 3 dönem halinde (1.200’şer adet), kullanıma açılması,
 2. Dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmemesi, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgelerin takip eden dönemlere aktarılması,
 3. Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgelerin (ödül belgeleri hariç), dönem içinde geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar (son dağıtım dönemi hariç) tahsis edilmemesi,
 
uygun görülmüştür.
 
Üyelerimiz tarafından gerçekleştirilecek taşımalarda ilgili hususların dikkate alınması önemle rica olunur.