Türkiye Lojistik Master Planı Açıklandı

26.12.2019

25 Aralık 2019 tarihinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turhan tarafından  tanıtımı yapılan Lojistik Master Planı ile, ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefi 228 milyar dolar, 2053 yılı için ise 1 trilyon dolar olarak açıklandı.

İhracatın belirlenen hedefler doğrultusunda artırılmasıyla iç ticaretin desteklenmesini öngören ve Çin’den Avrupa’ya Doğu-Batı arasındaki tüm yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini temel alan Lojistik Master Planı, UND’nin yıllardır her platformda gündeme getirdiği Çin liderliğindeki “Kuşak-Yol Girişimi” ve bu proje kapsamında, halen Rusya üzerinden geçen ve yıllık 7 milyon ton yük kapasitesine ulaşan Çin-Avrupa kuzey koridoruna alternatif olarak ülkemizden geçen “Orta Koridor”un geliştirilmesine, bu amaçla yoğun demir yolu ve karayolu yatırımları, liman ve lojistik merkezler kurulması-iyileştirilmesine  yönelik önemli hedefler içeriyor.

Bakan Cahit Turhan: “Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz”

Lojistik Master Planı ile “Türkiye'nin bölgesel lojistik üssü olma hedefine ulaşmayı hızlandıracak ve lojistik alanında daha verimli hale gelinmesini sağlayacak yol haritasını belirlediklerine” işaret ederek, transit ticaretin önemine ve dünyada ticaretin rotalarının bugün yeniden çizildiğine dikkat çeken Bakan Cahit Turhan; "İhracat odaklı lojistik altyapısını, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmamız gerekiyor. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz. Transit koridorların ülkemiz üzerinden geçmesi sayesinde, üreticilerimizin ihracatı artırıcı avantajlar elde etmesini sağlayacağız. Ulaşımda kayıpların azaltılması, lojistik altyapı sayesinde üretim ve tüketimde lojistik maliyetlerinin minimize edilmesini sağlayacağız, rekabet gücümüzü artıracağız. Bunların yanı sıra elde edeceğimiz başka faydalar da olacak."dedi.Ülkemizin Çin’in Avrupa’ya 400 milyar dolarlık ihracatı olduğunun ve Türkiye’nin Uzakdoğu ile ticaretinin 2034 yılında 100 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği açıklanan toplantıda Bakan Turhan, “Rusya, Ukrayna ve Afrika arasında bir ağ oluşturulacağını, 2034 itibarıyla Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretinin 60 milyar dolar, Rusya ve Ukrayna ile ise 80 milyar dolar seviyelerinde ticaret oluşacağını, Rusya'nın Afrika arasındaki ticaretin de 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini” kaydetti.

Lojistik Master Planı’nda, Rusya-Ukrayna’nın Afrika’ya, Çin ve diğer Orta Asya ülkelerinin de Avrupa’ya yük geçişi için en uygun alternatifi oluşturacak doğu-batı ve kuzey-güney hatları ile lojistik merkezleri oluşturularak, bu ticaretin bir kısmının Türkiye üzerine çekilmesi hedefleniyor.

1 Trilyon İhracat Hedefinin Lojistik Altyapısına 110 Milyar Dolar Harcanacak
Açıklanan Lojistik Master Planı’nda ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gereken altyapıyı oluşturmak için uzun vadede 110 milyar Dolar yatırım planlanıyor.

Ayrıca ilgili hedeflerin uygulamaya konması için “Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu ve alt komitelerinin” kurulması planlanıyor. Söz konusu İcra Kurulu Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi, Dışişleri, İçişleri, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Türkiye Varlık Fonu, TOBB, TİM temsilcilerinden oluşacak.

UND, Lojistik Master Planı Hedeflerini Destekliyor
Lojistik Master Planı’nın gerekliliğini uzun yıllardır gündeme getiren UND olarak, Plan’da yer alan hedeflerin sektörümüz için önemli açılımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Ancak, bahse konu hedefler, taşımacılarımızın Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde geliştirileceği ifade edilen uluslararası ulaşım koridorları üzerindeki ülkelerde maruz kaldıkları haksız ve maliyet artırıcı kısıtlamaların eş zamanlı olarak kaldırılması ile gerçeğe dönüşebilecektir.

Ülkemizi içine alan İpek Yolu Orta Koridoru üzerinde özellikle Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ a yönelik taşımalarımızda geçiş belgesi, profesyonel sürücü vizeleri (ve kalış sürelerinin yetersizliği), transitte alınan ek ücretler ve ayrımcı uygulamaların sürmesi , 2017 yılında ülkemizle Çin arasında imzalanan “Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın hala Meclisimizde onay bekliyor olması ve bu sebeple taşımacılarımızın Çin’in iç bölgelerine ulaşamıyor oluşu,  Türkiye olarak Çin ve Orta Asya ticaretinde arzu edilen seviyelerden bizleri uzaklaştırmaktadır.

Avrupa-Çin arasındaki ticarette, kuzey ve güney seçeneklerine karşı Türkiye üzerinden geçen ulaşım koridorları en güvenilir ve en etkin alternatifleri sunmaktadır. Ancak Hazar üzerinden geçilen Orta Koridor güzergahı ülkelerinde olduğu gibi, Avrupa ülkelerinden geçen transit güzergahlarında da çözülmesi gereken geçiş belgesi, transit ücretler, profesyonel sürücü vizeleri gibi acil sorunlar söz konusudur. Üstelik, bu sorunlar Avrupa ülkelerinin gelecek stratejilerini şekillendiren Orta Asya ve Çin’e yönelik ihracat atılımlarının önünü de tıkamaktadır.

UND olarak, Ticaret Bakanlığımızın yeniden AB gündemine getirdiği “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi” müzakerelerinin, bu bakış açısıyla, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortak refahının temel yapıtaşlarını oluşturacağı gerçeğinin, Lojistik Master Planı hedeflerinin hayata geçirilmesi sürecinde mutlaka  üzerinde durulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Bu süreçte, sektörümüz adına, her zaman olduğu gibi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza gereken desteği sağlamaya hazırız.
Lojistik Master Planı çalışmasında emeği geçenlere teşekkür eder; konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamasını bilgilerinize sunarız.


https://www.uab.gov.tr/haberler/tum-koridorlardaki-yuk-talebinin-turkiye-uzerinden-gecmesini-amacliyoruz