Avrupa'da Kullanılacak 6 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti 100 TL Oluyor

27.12.2019

TOBB yeni bir TIR Karnesi modeli geliştirdiğini duyurdu;
 
Duyuruda, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerle sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarda TIR Karnesi ( TUR-AB 6 yapraklı) son kullanıcı fiyatı yaklaşık 100,00 TL (16.50 CHF) olacağı bilgisi paylaşıldı.
 
TUR-AB TIR Karneleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, 2020 yılı Ocak ayı ilk yarısı içerisinde taşımacı firmalarımızın kullanımına sunulacaktır.
 
a) TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesi, TIR Sistemine, Kuruluş ve o ülkenin Gümrük Makamları tarafından usulüne uygun olarak kabul edilmiş taşıma şirketlerine; yalnızca aşağıda belirtilen sınırlı coğrafi bölgede gerçekleştirilen taşıma işlemleri için düzenlenebilir;
 
•  Ülkemizden- Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerine,
 • Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerinden - ülkemize,
 
yönelik taşımalarda kullanılabilecektir. Karnelerin üzerine uygulanacak kaşe örneği aşağıda sunulmaktadır.
 
b) Her  bir  “TUR-AB
  6  yapraklı  TIR  Karnesinin”  elektronik  ön  beyan  işlemleri  için  Karne Hamili Portalı (TIREPD) kullanılması zorunlu olacaktır. TIREPD beyanı olmaksızın taşıma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.
 
c) Her bir "TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin" iadesini müteakip, taşımanın yukarıda (a) bendinde belirtilen coğrafi sınırlar çerçevesinde yapılıp y
apılmadığı sıkı bir biçimde kontrol edilecektir.