Dönemsel Kullanıma Açılan Geçiş Belgelerinin Dağıtımı Bu Gece Yarısı İtibariyle Başlıyor

30.12.2019

Bilindiği üzere Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize 25 Aralık 2019 tarihinde iletilen yazıda, 2020 yılında dönemsel kullanıma açılacak geçiş belgeleri açıklanmıştır.

Derneğimiz ilgili duyurusu için tıklayınız.

Diğer yandan, dönemsel kullanıma açılan bahse konu geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihlerindeki yeknesaklığın sağlanmasını teminen, gelecek dönemin geçiş belgeleri bir önceki dönemin son gününde kullanıma açılmaktadır.

Derneğimiz ilgili duyurusu için tıklayınız.

Bu nedenle aşağıda yer alan belgelerden kalan var ise 2019 yılı tükenmiş ise 2020 yılına ait geçiş belgelerinin 30.12.2019 gece yarısı itibariyle dağıtımına başlanacaktır.

  • Avusturya tektip geçiş belgeleri,
  • İtalya tektip ve transit geçiş belgeleri,
  • Sırbistan tektip geçiş belgelerinden dönüş yükü ve transit taşımalar için ayrılan geçiş belgeleri,
  • Rusya ikili geçiş belgeleri,
  • Ukrayna ikili geçiş belgeleri,
  • Tek girişli Belçika ve Hollanda tektip geçiş belgeleri,
  • Çekya tektip geçiş belgelerinden transit taşımalar için ayrılan geçiş belgeleri,
  • Macaristan ikili ve transit geçiş belgeleri.

Dönemsel kullanıma açılan Slovenya transit geçiş belgeleri ise 03 Ocak 2020, gece yarısında kullanıma açılacaktır.

Tüm üyelerimizin dikkatine önemle sunulur