Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

02.01.2020

31.12.2019 tarihli 4.Mükerrer Resmi Gazetede Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı.
 

 
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2019
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2020
 
YÜZDE
DEĞİŞİM
TESPİT KODU  
TESPİT KONUSU
 
2019 (TL)
TESPİT KODU  
TESPİT KONUSU
 
2020 (TL)
 
%
 
 
 
 
AN1
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
19,000
 
 
 
 
AN1
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
21,850
 
15.00%
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
13,400
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
15,410
 
15.00%
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına  
25,700
Özel Antrepo ( E
Tipi), Tespit Raporu Başına
 
29,555
 
15.00%
 
 
 
 
AN2
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,900
 
 
 
 
AN2
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
10,235
 
15.00%
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
7,500
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,625
 
15.00%
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına  
13,400
Özel Antrepo ( E
Tipi), Tespit Raporu Başına
 
15,410
 
15.00%
 
 
 
 
AN3
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,900
 
 
 
 
AN3
Genel Antrepo ( A, B
Tipi), Tespit Raporu Başına
 
10,235
 
15.00%
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
7,500
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,625
 
15.00%
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına  
13,400
Özel Antrepo ( E
Tipi), Tespit Raporu Başına
 
15,410
 
15.00%
 
 
 
 
AN4
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,900
 
 
 
 
AN4
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
10,235
 
15.00%
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
7,500
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,625
 
15.00%
 
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
 
13,400
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına  
15,410
 
15.00%
 
 
 
 
AN5
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,900
 
 
 
AN5
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına  
10,235
 
15.00%
 
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına
 
7,500
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına  
8,625
 
15.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN6
 
3001m2/m3 onlar (AYLIK)
 
6,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN6
 
3001m2/m3 onlar (AYLIK)
 
7,360
 
15.00%
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)  
9,500
3001m2/m3 - 5000
m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)
 
10,925
 
15.00%
5001 m2/m3 - 10.000
m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)
 
13,400
5001 m2/m3 -
10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)
 
15,410
 
15.00%
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)  
19,000
10.001 m2/m3 ve
üstünde olanlar (AYLIK)
 
21,850
 
15.00%
 
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri
 
 
 
Her bir beyanname için 19
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri  
 
 
Her bir beyanna me için 22
 
 
 
 
11.57%
 
AN7
Genel Antrepo(YILLIK) 19,000  
AN7
Genel Antrepo(YILLIK) 21,850 15.00%
Özel Antrepo(YILLIK) 9,500 Özel Antrepo(YILLIK) 10,925 15.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN8
0-3000 m2/m3 olanlar 7,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN8
0-3000 m2/m3
olanlar
8,625 15.00%
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar  
10,000
3001m2/m3 - 5000
m2/m3 arasında olanlar
 
11,500
 
15.00%
 
5001 m2/m3 - 10.000
m2/m3 arasında olanlar
 
15,600
5001 m2/m3 -
10.000 m2/m3 arasında olanlar
 
17,940
 
15.00%
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar  
20,000
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar  
23,000
 
15.00%
 
   
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri
 
 
 
Her bir beyanname için 20
  Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri  
 
Her bir beyanna me için 23
 
 
 
 
11.50%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN9
 
Tespit Sözleşmesi Başına
 
950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN9
Tespit Sözleşmesi Başına  
1093
 
15.05%
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına  
 
90
Antrepo içerisinde
yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına
 
 
104
 
 
15.56%
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına  
195
Antrepo dışında
yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına
 
224
 
14.87%
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına  
 
 
80
Antrepo dışında
yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak
başına
 
 
 
92
 
 
 
15.00%
 
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık
7.500 TL'yi aştığı durumlarda
Tarafların anlaşmasıyl a       belirlenecek tutar  
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda
Tarafların anlaşmas ıyla belirlenec ek tutar