Azerbaycan ile Gürcistan Tektip Geçiş Belgeleri

31.12.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre; Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Türk taşıtlarınca kullanılmak üzere temin edilen 2020 yılı geçiş belgelerinden; 

- Azerbaycan tektip geçiş belgelerinin, 3.000 adedinin Azerbaycan üzerinden transit geçilerek yapılacak taşımalar için

- Gürcistan tektip geçiş belgelerinin, 5.000 adedinin Gürcistan'a taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden yük alarak Gürcistan'dan transit geçilerek yapılacak taşımalar için ikinci belge olarak

kullanıma açılması, 

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 25. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 

 

Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.