A.TR ve Menşe Belgeleri Satış ve Onay Bedelleri Açıklandı

02.01.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından 2020'de uygulanacak A.TR ve Menşe Belgeleri Satış ve Onay Bedelleri Açıklandı.
 
Bilindiği üzere, 148 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, her yıl Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2020 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.