2020 Yılı Gümrük Ceza ve Fazla Mesai Ücretleri Belirlendi

02.01.2020

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 163 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile, 2020 yılı için belirlenen % 22,58’lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre;

  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 159,00 TL olarak,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 14,70 TLdiğer işlemler için 34,32 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 34,32 TL, diğer işlemler için 53,93 TL olarak,
  • Gümrük Yönetmeliğinin; 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 277.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 1.418.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 1.418.000,00 TL olarak, 
  • Gümrük Yönetmeliğinin; 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 159,00 TL olarak,

 
uygulanacaktır.
 
Söz konusu tutarlar, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir