Hakkımızda

UND, 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur. Aradan geçen yıllarda dünyaya hakim olan küresel ekonomi düzeni, hem Türkiye ekonomisini hem de kara nakliyesi sektörünü değiştirmiş ve sektör Türkiye’nin dikkat çekici gelişme gösteren sektörlerinden biri haline gelmiştir.
 
Değişen dünyaya hakim olan küresel ekonomi UND' nin de yapısını değiştirmiştir. Değişen yapısıyla UND sıradan bir mesleki örgüt kimliğinden vazgeçmiş, kimliğini 2001 yılında yeniden tanımlamıştır.

2001 yılında yapılan Olağan Genel Kurul seçimlerinde, EFQM Mükemmellik Modeli’ ne dayalı katılım esaslı yönetim modelini üyelere sunarak, sektördeki değişim beklentisine cevap veren Ömer Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
 
Üyelerinin sahip olduğu güçle niceliksel liderliğini, niteliksel liderlikle bütünleştirmeyi hedefleyen UND, faaliyetlerini etkinleştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ağını geliştirmek için üyelerinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir organizasyon modeli oluşturmuştur.

UND’ nin var oluş sebebi ile ilgili ana ilkelerin oluşturulmasından sorumlu Yönetim Kurulu, ana ilkeleri uygulamaya dönüştürecek olan İcra Kurulu, ana ilkelerin, UND’ nin hedef ve ilkelerinin tüm ülkeye yayılımını sağlayacak olan temsilcilikler, sorunları yönetime katılarak çözen gönüllülerden oluşan Çalışma Grupları, organizasyon çatısını oluşturmuşlardır.
 
Sektörün her bir sorununu çözmeyi, hedefine ulaşmayı sağlayacak çalışma grupları oluşturulmuş ve gönüllü üyelerin bu çalışma gruplarında aktif olarak “icra”nın içinde yer alması sağlanmıştır. Çalışma grupları UND’ de “şeffaf ve katılımcı” yönetim modelinin oluşmasına da temel teşkil etmiştir.
UND, üyelerine hizmetlerini sunarken kamu ile etkin bir işbirliğini temel prensip olarak kabul etmiştir. Yeniden yapılanma döneminde kamuyla ilişkilerin “şeffaf” bir işbirliği düzeninde yürütüleceği ilan edilmiştir.
                                                                                                                                                    
UND’nin ulaştırma politikalarına, sektör ve ülke lehine yaptığı katkıların yanı sıra kamu ile gerçekleştirdiği ortak projeleri de bulunmaktadır. Örneğin; Gürbulak Sınır Kapısı “yap-işlet-devret” sistemi ile UND tarafından yeniden inşa edilmiş ve işletmeye alınmış, İstanbul Üniversitesi bünyesinde sektörün ilk Ulaştırma Lojistik Fakültesi binası UND tarafından inşa edilmiş, Üniversiteye ve sektöre hediye edilmiştir.
 
Var olan uluslararası işbirliklerinde etkin rol oynayan UND, işbirlikleri kurma yolunda öncülük etmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bünyesinde KEİ ülkelerinin UND muadili kuruluşlarını aynı çatı altında toplama başarısı gösterilmiştir. BSEC-URTA adıyla kurulan yeni örgüt, UND’nin önerisi ve çabalarıyla kurulmuştur. Bölge ülkelerinin sektörel işbirliği platformunu oluşturmayı hedefleyen BSEC URTA’ ya, UND’nin öncülük etmesi, temsil ettiği Türk karayolu nakliye sektörünün bölgemizde kazandığı liderlik özelliğinin pekişmesini sağlamıştır.
 
UND çağdaş bir kurum olmanın ancak “kalite”den geçtiğine inanmıştır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi’ni benimsemiş ve 31 Ocak 2001’de ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 2002 yılında KalDer tarafından STK Kategorisinde ilk kez düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü programında bu kategorinin ilk ve tek finalisti olma başarısını gösteren ve Mükemmellik Modeli ile sürekli gelişmeyi hedefleyen UND, 2004 yılında Ulusal Kalite Büyük Ödülünü almaya hak kazanmış olan ilk STK olarak, aynı kalite anlayışını tüm sektöre yaymak amacındadır.