Uluslararası Ticari Terimler

Terim Kısaltması Açıklaması
a/a Always afloat (Daima yüzer durumda )
a.a.r: Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note: Hava konşimentosu
Airport of arrival: Varış hava limanı
Airport of departure Kalkış hava limanı
Airway bill: Hava konşimentosu
Always safely afloat: Her zaman yüzer durumda
a.m.: Ante meridiem (öğleden önce)
Amounts: Meblağ
Approx.: Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
ARR: Arrival (varış saati)
B/L: Bill of lading (Konşimento)
Booking: Rezervasyon
Breakdown clause (of-of-hire clause): Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
Breaking bulk: Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage: Broker (simsal)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S.: Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
B.S.T.: British summer time (ingiliz yaz saati)
Bulk: Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
Bulk freight: Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca.: circa (tahminen)
c.a.d. (c/d): Cash against documents (Vesaik mükabili)
c.a.f.: Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
cargo: Taşıma,yük
Carriage: Taşıma,Naliye
Carrier: Taşıyıcı
c.o.d.: Charges collect (masraflar alıcıya ait)
Certificate of origin: Menşei şahadatnamesi
c.+f: Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i: Cost and insurance (malın bedeli ve sigorta)
Charge: Masraf,harç,ücret
Chargeable weight: ücrete tabi ağırlık
CIF: mal bedeli olarak teslim
c.i.f.: malın bedeli,sigorta ve navlun
c.i.f.+c: cost,insurance,freight and commission (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
c.i.f landed: Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
city terminal service: şehir içi teminal servisi
c.k.d.: completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
Claims: şikayetler
c/o: Care of. (vasıtasıyla)
c.o.d.: Cash on delivery(teslimde ödemeli)
Collecting free: varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates: Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract: sözleşme koşulları
Consignee: Kendine mal gönderilen
Consignment: Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
Consignor: Mal gönderme
Consolidator: IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular ınvoice (C.I): tasdikli fatura
c.o.s.: Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
CPT: taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF: Mal bedeli ve navlun
c.t: Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
Current rates: Cari fiyatları
Customs broker: Gümrük komisyoncusu
Customs clearance: Gümrükleme gümrükten çekme
customs declaration: Gümrük beyannamesi
DAF: Sınırda teslim
d.d.: Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP: Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU: Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight: Pişmanlık navlusu
Delivering carrier: Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service: Teslimat servisi
Demurrage: Demoraj
DEP: Departure (hareket saati)
DES: Gemide teslim
DEQ: Rıhtımda teslim
Dispatch money: Sevkiyat ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c.: Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o.: Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti
d/p: Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
Emergency rates: Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a.: geminin tahmini varış zamanı
E.T.C.: Muhtemel iş bitirme süresi
Ex ship: Gemiden teslim
EXW: iş yerinden teslim
f.a.c.: Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
f.a.s.: Free on aircraft (uçakta teslim)
f.o.b.: free on board (gemide teslim)
Force majeure: Mücbir sebep
f.o.t.: free on truck (kamyonda teslim)
f.t.: Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)
Gateway charges: Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates: Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods: Emti,mal
Handling: Yükleme işlemleri
I.C.C.: İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
Incoterms: International commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)
In regular turn: Muntazam sırayla
Landing charges: Boşaltma masrafları
L/C: Letter of credit (Akreditif)
Lines terms: Düzenli hat koşulları
Livraison en cale: Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges: Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)
L/T: Long tonne (Büyük ton:1016.047 kg)
Main port: Ana liman
M/R: Mate`s receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p. Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload: Boşaltılmış yük
Open rates: açık tarife
o.w.h.: Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)
pd: Paid (ödendi)
p.m.: post meridiem (öğleden sonra)
p.o.d.: Teslimde ödemeli
Shipment: Sevkiyat
Subopen: Subject to being open (Açık olması koşuluyla)
Surcharge: Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
Thru B/L: Tek konşimento
Trace: Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c.: Olağan koşullar
w/m: Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)